Index » Catalog » Contractul cu turistul Logare |  Informatii Contact  |  Vacanta Mea  |  Rezerva Acum  
DESTINATII
BULGARIA

CIPRU

CIRCUITE

CITY BREAK

CROATIA

CROAZIERE

DISNEYLAND PARIS

DUBAI VARA 2018

GRECIA

MALTA

PARCURI DE DISTRACTIE EUROPA

REZERVĂRI ONLINE

ROMANIA

SENIOR VOYAGE 2017-2018

SHOPPING

SPANIA

TURCIA

VACANTE EXOTICE

VINOLAVALCEA.RO

Vezi toate destinatiile
Toate destinatiile dupa categorii
Toate destinatiile dupa tarife
CAUTARE RAPIDA
 
Foloseste cuvinte cheie ca sa gasesti destinatia dorita.
Cautare avansata
TARIFE
LOW COST
LUX
STANDARD
INFORMATII
Contractul cu turistul
Confidentialitatea datelor
Calatoria in Europa
Voucher turistic
De ce avem tarife mici
Informatii Contact
Contractul cu turistul HEADING_TITLE

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr      -     /   -  .

Părțile contractante:

Societatea S.C. ONILARI TRAVEL S.R.L. cu sediul in Rm.Valcea, str.Calea lui Traian nr.160, bl.21, număr de înregistrare la registrul comerţului J38/951/2017 cod de înregistrare fiscală 38211536,  cont bancar in lei RO07BTRLRONCRT0413152601 deschis la Banca Transilvania Rm.Valcea, titulară a Licenţei de turism nr. 4369, Poliţa de asigurare seria I, nr. 50692(OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP), valabilă până la data de 04.10.2018, reprezentata prin Antonache Stefan Madalin  in calitate de asociat unic agentie detailista

 şi turistul/reprezentantul turistului,

NUME SI PRENUME:

CNP SI SERIA SI NR B.I./C.I  

ADRESA:

CONTACT:   -

SERVICII INCLUSE:  

TURISTII PE CAMERA: 

 au convenit la încheierea prezentului contract.

I Obiectul contractului:

1. Obiectul contractului Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

2. Intră sub incidenţa acestui contract atât turistul titular (cel care semnează contractul turistic) cât şi turiştii care sunt specificaţi.

3. Prezentul contract intră în vigoare numai după achitarea avansului sau plata integrală de către turist a serviciilor solicitate.   

II. Încheierea contractului

   2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

   a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

   b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans cuprins intre 20 - 80 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicita serviciile

   1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.

   2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

   c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

   2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

   2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

Prețul contractului este de   ----------- EURO/LEI     și se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A.. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în factura sau in  alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul agenției, alte mijloace de comunicare electronică. Pentru pachetele unde nu este nevoie de plata integrala la inscriere, facturarea se face pe toata suma in momentul incheierii contractului si se va emite chitanta aferenta avansului. Pentru diferenta se va emite doar chitanta.

In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard. Plata serviciilor aferente contractului se poate efectua în valuta specificată în contract sau în Lei la cursul BNR + 2% din ziua efectuării plaţii. 

In situatia contractarii serviciilor turistice in regim „ NON-REFUNDABLE” in momentul rezervarii se achita integral pachetul turistic. Nu este permisa modificarea sau anularea contractului, toate acestea se penalizeaza cu 100%.

La încheierea contractului se achita(dupa caz):

a) un avans in suma de -----------CU CHITANTA NR-----------   din prețul contractului, iar diferenta de    -----             se va achita pana la data de   -----.

b) plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, aceasta se obligă să informeze turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data plecării. Apariţia cu mai puţin de 15 zile înainte de plecare a unor situaţii neprevăzute de agenţie şi nedeterminate de aceasta, cum ar fi situaţia de suprarezervare (overbooking), schimbarea companiei aeriene, a zilei de plecare sau întoarcere, a orarului de zbor, determină obligaţia Agenţiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinţă de modificarea intervenită. Astfel de situaţii nu sunt considerate a modifica prevederile esenţiale ale contractului, nefiind de natură a afecta excursia (circuitul, sejurul).

2. În situaţia de supra-rezervare (overbooking) a unui hotel, Agenţia va oferi turistului un hotel cu o clasificare oficială similară hotelului rezervat (pentru sejururi mare/munte-în aceeasi staţiune sau în staţiuni apropiate) la acelaşi nivel de preţ. În situaţii în care nu pot fi oferite alternative de aceeaşi clasificare şi de acelaşi nivel de preţ, se returnează turistului suma plătită în plus. Această situaţie excepţională de supra-rezervare (overbooking) poate să apară înainte de plecare cu câteva zile sau uneori, chiar în ziua plecării. În situaţia de supra-rezervare (overbooking) turistul sau reprezentantului acestuia, are dreptul să accepte varianta propusă de agenţie sau să refuze această variantă, cu rambursarea imediată a tuturor sumelor achitate, fără însă a avea dreptul de a cere despăgubiri suplimentare.

3. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

4. În cazul în care, dupa începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta se obligă: 2 a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, restituirea serviciilor neprestate, conform analizei de preţ.

5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; b) când neîndeplinirea obligaţiilor este atribuită unui terţ care nu este parte din contract, iar cauzele nerealizării nu puteau fi prevăzute sau evitate; c) când nu se constată o lipsă de concordanţă între clasificarea pe stele a fiecărui hotel cuprins în oferta agenţiei şi situaţia concretă, în condiţiile unor aşteptări diferite din partea turistului. Clasificarea pe stele a fiecărui hotel cuprins în oferta agentiei este preluată ca atare din oferta partenerilor/hotelurilor şi corespunde din punct de vedere legal normelor oficiale aplicate de autorităţile competente din ţara respectivă; d) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, raţiuni politice, dezastre, condiţii meterologice etc.) e) pentru bilete avion (curse linie, low-cost) şi pachete charter avion, după emiterea biletului de călătorie, toată responsabilitatea privind efectuarea călătoriei revine companiei aeriene sau agenţiei partenere organizatoare a cursei charter. 6. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai puţin avion); b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; c) pentru călătoriile minorilor neînsotiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

 V. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. Turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor, cazarea se face: pe teritoriul Romaniei începând cu ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher, iar pe teritotiul extern începând cu ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agenţie a sumelor plătite.

4.1. În situaţiile de la Cap IV, pct 1, turistul poate să opteze pentru una din următoarele variante:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse - raţiuni politice,dezastre, condiţii meterologice etc.);

c) anularea s-a făcut din vina turistului;

d) rezervarea s-a modificat datorită situaţiei de supra-rezervare (overbooking).

5. Turistul are obligaţia:

a) să se prezinte la data, ora şi locul prevăzut pentru plecare cu minim 2 ore înainte la avion, cu bagajele adecvate ca formă şi volum (nu se admit bagaje voluminoase cu greutate peste 20 kg);

b) să posede asupra sa toate documentele necesare călătoriei, inclusiv biletul de transport, voucher-ul pentru cazare şi masă, asigurarea medicală;

c) să urmărească preluarea tuturor bagajelor de la locul de sejur la părăsirea acestuia (agenţia nu se face răspunzătoare de bagaj sau alt obiect uitat în mijlocul de transport sau la locul de sejur);

d) să-şi verifice cu maximă atenţie documentele de călătorie şi corectitudinea înscrierilor în acestea. Agenţia nu-şi asumă nici o responsabilitate şi nu va plăti pentru soluţionarea situaţiilor create.

e) conform reglementărilor în vigoare, minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoteşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu

este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră.

 Minorii trebuie să aibă paşaport individual; copiii peste 14 ani trebuie să aibă carte de identitate sau paşaport (în funcţie de ţara de destinaţie).

f) să nu ceară schimbarea serviciilor sau condiţiilor pe timpul sejurului, despre care a luat cunoştinţă la semnarea cererii şi contractului;

g) să-şi achite cheltuielile suplimentare pentru acţiunile opţionale, intrări la obiective culturale, telefon, consumaţie la restaurant, bar, minibar sau tratamente, consultaţii medicale, intervenţii medicale, medicamente în cazul în care nu a folosit asigurarea medicală;

h) să-şi achite cheltuielile pentru întoarcerea în ţară, în cazul în care i se refuză intrarea în ţara de tranzit sau de destinaţie;

i) să se încadreze în condiţiile de transport, cazare, masă, etc. despre care a fost informat la semnarea prezentului contract;

6. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher), în vederea acordării serviciilor turistice.

8. Turistul are dreptul să poată încheia asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accident

7. Turistul are obligaţia să se informeze cu privire la regimul pasapoartelor, vizelor şi al formalităţilor de sănătate necesare pentru călătorie şi şedere.

VI. Modificarea rezervării:

O modificare de rezervare presupune schimbarea unor date din rezervarea iniţiala deja confirmată de către Agentie:

- modificare de nume turişti, tip de cameră, perioadă sejur, nume hotel; aceste modificări pot fi făcute în afara periodelor de penalităţi din contract, sau conform termenelor din ofertele scrise pentru perioade cu evenimente speciale, cu rezerva acceptării acestora de către hotel.

Pentru ofertele care beneficiază de reducere „early booking” sau „non-refundable”nu se acceptă modificări sau anulări (perioadă, tip cameră, nume, număr persoane, etc) după data rezervarii. Pentru rezervarile Early Booking, orice modificare după această dată atrage după sine recalcularea  pachetului conform ofertei standard, făra a se mai aplica reducerile Early Booking. 

Modificările solicitate pot fi făcute cu rezerva acceptării acestora de către hotel.

VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

7.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

a) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 46 zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 75 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 45 - 31 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;

d) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking, Oferta Speciala, , Last Minute, City Break, Non-Refundable) indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

7.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

7.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

7.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

7.5. Penalizările echivalente cu cele indicate se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

7.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

7.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

7.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Datele cu caracter personal ale Turistului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Turistul va furniza Agenţiei datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi monitorizării prezentului Contract de către Agenție. De asemenea, Turistul, declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îi însoţesc, după caz.

8.2. Turistul are dreptul de acces şi de informare privind datele personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Agenției. Datele de contact ale acestuia sunt afișate pe pagina web a Agenției.

8.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și se va limita accesul la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract.

8.4. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției unele date cu caracter personal ale Turistului pot fi transferate către terțe persoane care prestează serviciile de transport, cazare, sau alte Servicii de calatorie necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații.

8.5. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a:

a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

b) se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;

c) înregistra când şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) se asigura că, în timpul transmiterii de date cu caracter personal şi al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau şterse fără autorizare;

d) delimita zonele de acces astfel incât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

8.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situaţia în care acest lucu este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale.

IX. Reclamaţii

9.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului). Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

Datele de contact ale Agenţiei:

Telefon: 0740500007

Fax: 0350412140   

Email: onilari.travel@gmail.com

 

X. Asigurări

10.1. Turistul este asigurat  în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu sediul în Bucuresti .

XI. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele(dupa caz):

a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

XII. Dispoziţii finale

1 Prezentul contract contine 3 pagini si a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenția de turism,                                                                              Turist/reprezentant turist,

ONILARI TRAVEL SRL

ANTONACHE MIHAELA

 

CONTUL MEU
Adresa ta de email
Parola
MONEDA
OFERTE SPECIALE
Oferte Speciale
AGENTIE ASOCIATA
HappyTour
PLATESTE CU VOUCHER
ACUM plata si cu VOUCHERE DE VACANTA!
VREMEA METEO - CONSTANTA

Copyright © 2007-2013 Onilari Turism | Design: NewAge MEDIA